Aktualne dokumenty dostępne po zalogowaniu na stronie e-kartoteka.pl

Zapraszamy!

Harmonogram wywozu śmieci gabarytowych w roku 2020.

 • 3 marzec
 • 14 kwiecień
 • 12 maj
 • 9 czerwiec
 • 7 lipiec
 • 4 sierpień
 • 1 wrzesień

Zwroty dla byłych właścicieli po korekcie rozliczenia CO i CW.

 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Meander informuję ,że zostały wykonane ponownie rozliczenia mediów tj. centralnego ogrzewania i ciepłej wody za lata 2014-2017 z powodu zawyżonych kosztów produkcji ciepła. Indywidualne rozliczenia mediów zostały wysłane do wszystkich właścicieli lokali którzy w tym czasie byli użytkownikami lokali i zużywali media.
 • Nadpłaty wynikłe z ponownego rozliczenia zostały zaksięgowane na indywidualne konta rozrachunkowe właścicieli lokali.
 • W związku z brakiem kontaków z byłymi właścicielami lokali Wspólnota Mieszkaniowa Meander nie może zwrócić nadpłaty za media.
 • Zarząd Wspólnoty zwraca się do tych właścicieli o podanie numeru konta bankowego na który Wspólnota Mieszkaniowa Meander może zwrocić nadpłatę.
 • W uzupełnienu informujemy, że zwroty należności z tytułu nadpłaty z rozliczenia mediów będą relizowane zgodnie terminami przedawnień roszczeń
 •