Usługi utrzymania czystości są świadczone w następującym zakresie:

 1. Codziennie
  • zamiatanie i sprzątanie klatek schodowych, korytarzy altanek śmietnikowych(nadzór nad usuwaniem śmieci z altan śmietnikowych w razie konieczności podejmowanie interwencji), chodników, bram, ulic, terenów zielonych i utwardzonych oraz opasek wokół budynku
  • mycie szyb w drzwiach wejściowych budynku
  • usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń terenów zielonych, powierzchni parkingów, ulic i chodników
  • usuwanie z budynku oraz z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do użytku wspólnego plakatów, afiszy, ulotek umieszczonych bez zgody właścicieli

 2. Trzy razy w tygodniu
  • mycie klatek schodowych(w razie potrzeby częściej)

 3. Jeden raz w tygodniu
  • mycie szyb w gablotach ogłoszeniowych
  • wycieranie poręczy, parapetów, grzejników, skrzynek pocztowych, szafek hydraulicznych, szafek na liczniki
  • mycie drzwi wejściowych do budynku

 4. Raz w miesiącu
  • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych
  • czyszczenie i utrzymanie w należytym porządku wpustów (kratek) podwórzowych i ulicznych, deszczówek na rurkach spustowych
  • czyszczenie garaży oraz ich deratyzacja
  • dezynfekowanie pomieszczeń altan śmietnikowych
  • mycie lamperii i podestów
  • mycie lamp oświetleniowych w budynku

 5. Tereny zielone
  • koszenie trawników (minimum raz na dwa tygodnie) wokół budynku
  • w sezonie letnim podlewanie
  • przycinanie krzewów i żywopłotów
  • grabienie trawników, wygrabianie liści, śmieci i innych nieczystości
  • przykrywanie i odkrywanie róż i kwietników