Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej MEANDER

Przewodniczący Krzysztof Gawroński
Z-ca przewodniczącego Włodzimierz Mikulski
Członkowie Zarządu Zofia Kwiatkowska


Zarząd pełni dyżur w wtorek 1800-1900