Wspólnota Mieszkaniowa MEANDER
ul. Strusia 1-8, 05-500 Piaseczno


Wpłaty właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych:

Bank Pekao S.A. Oddział w Piasecznie ul. Jana Pawła II 2

52 1240 6351 1111 0000 4817 9106

Wpłaty właścicieli garaży:

Bank Pekao S.A. Oddział w Piasecznie ul. Jana Pawła II 2

55 1240 6351 1111 0000 4822 4545